LICÓWKA CYRKONOWA

Licówka cyrkonowa
Licówka cyrkonowa pełnokonturowa

 

 

LICÓWKA PEŁNOCERAMICZNA

Licówka pełnoceramiczna Crowns
Licówka pełnoceramiczna E.max
Licówka pełnoceramiczna Vitablocs TriLux forte
Licówka pełnoceramiczna Vitablocs Mark II
Licówka pełnoceramiczna Vita Suprinty

LICÓWKA KOMPOZYTOWA

licówka kompozytowa Crowns
licówka kompozytowa Lava Ultimate
licówka kompozytowa Vita Enamic
Laboratorium Dentystyczne licówki