3D Print Center

Nowe technologie w zasięgu ręki

Nasze marki

laboratorium dentystyczne powstało w roku 1998r. Nasze wieloletnie doświadczenie i rozwój wygenerował nowe marki takie jak:
CROWNS, it’s time i OPENdenatlLAB

Tworzymy nowe standardy w technice dentystycznej

Laboratorium Dentystyczne Małgorzata Wieciech Tomasz Augustyn jest jednym z wiodących i najbardziej innowacyjnych firm związanych z techniką dentystyczną, oferującą szeroką gamę produktów oraz systemów dla dentystów i techników dentystycznych. Zapoznaj się z nimi.